INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RD

2022

Obsahem projektu je stavba komunikace a technická infrastruktura – prodloužení řadů vodovodu, vybudování nové jednotné kanalizace pro odvod vod z komunikace, vod dešťových a předčištěných z DČOV z budoucích rodinných domů. Součástí projektu jsou přípojky – vody a kanalizace. Inženýrské sítě elektro a elektro-přípojky jsou řešeny v součinnosti se společností ČEZ distribuce.

Stavba se nachází v obci Rychvald s cílem připravit řešenou lokalitu pro výstavbu 5ti rodinných domů. Jednotlivé přípojky inženýrských sítí budou ukončeny na hranici budoucích nových parcel. Pozemek je zatravněný, využívaný jako louka.