Co nabízíme


  • Nabízíme projektovou a inženýrskou činnost ve výstavbě (od přípojek inženýrských sítí, přes zasíťování lokalit pro výstavbu až po průmyslové haly). 
  • Prověření lokality, pozemků pro Váš záměr, stavbu. Zpracování studií, projektové dokumentace ve všech stupních včetně související inženýrské činnosti pro získání potřebných povolení.
  • V rámci realizací stavby nabízíme i stavební dozor a související inženýrskou činnost pro bezproblémovou kolaudaci stavby.