Novostavba RD Radvanice

2021

Projekt řeší novostavbu rodinného domu a související infrastruktury na pozemku 1114/3, 611/2 v k.ú. Bartovice v obci Ostrava. Jedná se o novostavbu a stavbu trvalého charakteru. Obsahem stavby je jednopatrový, nepodsklepený rodinný dům, související zpevněné plochy, nový sjezd na komunikaci, úprava stávajícího oplocení, přípojka vody – domovní část i veřejná, žumpa, přípojka NN elektro - domovní část, dešťová kanalizace na pozemku investora a umístění zemního kolektou pro tepelné čerpadlo zemně vzduch. Účelem užíváni stavby bude individuální bydlení.