AREÁL BRHEL

2021-2022

Projekt řeší stavbu nových skladovacích hal v areálu společnosti Petr Brhel International Transport s.r.o. a související infrastrukturu. Důvodem k výstavbě nových haly, je rozšiřující se portfolio investorem nabízených služeb. Objekty se budou nacházet v areálu bývalého zemědělského družstva. Součástí projektu tedy jsou dvě samostatné haly. Každá hala obsahuje skladové prostory, kotelnu na štěpku, hygienické a administrativní zázemí. Součástí stavby je vnitroareálová technická infrastruktura, elektro, splašková kanalizace ukončená žumpou a dešťová kanalizace včetně retence a OLK, na pozemku investora se nachází stávající dešťová kanalizace vedoucí do potoka na parcele č. 320/3. Dále zpevněné plochy okolo hal včetně napojení na stávající sjezd na silnici II/442. Jedná se o novou neveřejnou účelovou komunikaci.

V současnosti (04/2023) je hala SO 01 již ve výstavbě.