MULTIFUNKČNÍ DŮM Vřesina - ZMĚNA STAVBY, REKONSTRUKCE 2.NP

2020

Projekt řešil stavební úpravy stávající budovy obecního úřadu ve Vřesině. Stavební úpravy, rekonstrukce se týkala vnitřních prostor budovy, zejména 2.NP kde stavebník požadoval dispoziční úpravy pro nové WC mužů a žen. Tato změna vyvolá související stavební úpravy v 1.NP i 3.NP, tak aby došlo k sjednocení povrchů na schodištích a mohla být upravena trasa domovních instalací technického vybavení budovy. Stavba slouží jako obecní úřad obce Vřesina, jsou zde kumulovány služby občanského vybavení a prostory pro výkon funkce starosty, provozu obce. Předmětem dodávky byla jednostupňová dokumentace v rozsahu změna stavby před dokončením a dokumentace pro provádění stavby včetně související inženýrské činnosti.