Horní Domaslavice „Infrastruktura pro výstavbu 20RD“

2018

Projekt řeší výstavbu nové infrastruktury pro zasíťování lokality, která bude sloužit k výstavbě 20-ti rodinných domů. Předmětem stavby je veřejně přístupná účelová komunikace, dešťová kanalizace včetně zasakování, veřejné osvětlení, vodovod včetně přípojek. Předmětem dodávky byla dokumentace pro společné povolení včetně související inženýrské činnosti.