REKONSTRUKCE BUDOVY STARÉ ŠKOLY

03/2022-10/2022

Výkon stavebního dozoru na stavbě rekonstrukce staré školy v obci Vojkovice. Projekt řešil rekonstrukci a stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu staré školy na pozemku parc. st. č. 32 v k.ú. Vojkovice v obci Vojkovice. Obsahem stavby byli stavební úpravy uvnitř objektu, které měli za následek kompletní rekonstrukci 1. a 2. NP objektu. Těmito změnami došlo k drobné změně dispozičního řešení a účelu užívání některých místností. Novým účelem užíváni stavby je spolková činnost a pořádání lokálních kulturních akcí. Tedy schůze jednotlivých spolků v obci a případné akce typu plesy spolků, kulturní vystoupení dětí z obce apod..