Chodník Vojkovice

10/2021-06/2022

Výkon stavebního dozoru na stavbě chodníku v obci Vojkovice ve spolupráci se společností 4WARD s.r.o.. Stavba slouží jako komunikace pro pěší.

Jedná se o chodník v délce cca 1,5 km. Chodník je ze zámkové dlažby lemovaný betonovými obrubníky, v rámci stavby byli řešeny nové a stávající sjezdy, odkanalizování, přeložky inženýrských sítí.