Budova dílny - servis nákladních vozidel

09/2022-04/2023

Výkon stavebního dozoru na stavbě nové haly autoservisu nákladních vozidel. Projekt řešil novostavba dílny pro servis nákladních vozidel, včetně administrativní části, včetně přípojek inženýrských sítí a navazujících zpevněných ploch. Objekt haly je řešen jako rámová ocelová konstrukce opláštěná sendvičovými panely, zastřešená plochou střechou, v hale je umístěna montážní jáma. Součástí haly je rovněž dvoupatrový administrativně hygienický vestavek.