REKONSTRUKCE STROPŮ STARÁ ŠKOLA VOJKOVICE

2021

Výkon stavebního dozoru na stavbě nových stropů. Stavba slouží jako společenské centrum pro spolkové organizace obce. Stavba řešila stavební úpravy související primárně s rekonstrukcí stropů, kde stavebník požadoval nové řešení, jelikož došlo k odkrytí nosné konstrukce stávajících trámových stropů a byl zjištěn jejich havarijní stav a došlo k jejich odstranění. Nové stropy jsou provedeny z ocelových válcovaných nosníků se záklopem TR plechem, který sloužil jako ztracené bednění pro novou betonovou desku.