ÚPRAVA POVRCHU LESNÍ KOMUNIKACE SMĚR HAŤ

2021

Výkon stavebního dozoru na stavbě lesní komunikace. Stavební úprava se nacházela v obci Vřesina na stávající lesní komunikaci. Provedla se oprava jejího povrchu v délce cca 420 m ve stávající šířce. Oprava se skládala z vyčištění stávajícího povrchu komunikace v délce cca 420 m (1350 m2) a pročištění stávajících krajnic (délky 2 x 420 m v šířce 0,5 m). Následně se položila a zaválcovala obrusná asfaltová vrstva tl. 5 cm. Po položení asfaltového krytu se dosypala a zhutnila štěrková krajnice ze štěrkodrti ŠD 0/32, v tl. 10 cm a šířce 0,5 m (420 m2).